Legislatia Muncii - Codul Muncii, Asigurari Sociale, Resurse Umane

In atentia dnei/dlui Abonat , inscris la data de

Bucuresti, 29.4.14 13:51

Privacy policy

Raporteaza abuz

Versiune html

Trimite unui prieten

  Serviciu gratuit oferit de www.legislatiamuncii.ro


Convocarea salariatilor la evaluare
 
Aceasta convocare este bine sa se realizeze cu semnatura de primire. Ea va ajunge in posesia salariatilor cu un termen rezonabil inainte de evaluare. Cum evaluarea se desfasoara cel mai adesea sub forma unui interviu, salariatii vor fi invitati la ore diferite, cu pastrarea unui timp suficient intre doua evaluari. Este gresit sa fie invitati toti salariatii in acelasi timp; aceasta poate crea o stare de tensiune nejustificata, poate conduce la discutii si controverse, fara a mai pune la socoteala ca presupune pierderea zilei de lucru. Activitatea de intervievare se va desfasura cel mai corect prin invitarea fiecarui salariat la alta ora, astfel incat acestia sa poata fi primiti de catre comisia de evaluare de indata ce au sosit.

Convocarea la interviu va cuprinde:
 
Locul
 
Ora
 
Scopul intrevederii
 
....Detalii despre Evaluare si Criterii
 
Neprezentarea salariatului fara un motiv obiectiv la interviul de evaluare constituie abatere disciplinara si se poate sanctiona ca atare, intotdeauna insa dupa realizarea unei cercetari disciplinare. Sanctiunea este exclusiv disciplinara, deci salariatul nu va putea fi declarat nesatisfacator profesional pentru motivul ca nu s-a prezentat la evaluare.

Daca evaluarea salariatilor nu presupune interviu, ci se face exclusiv pe baza parametrilor de performanta prezentati, convocarea in sine nu mai este necesara. Cu toate acestea, in toate cazurile, salariatii vor fi notificati cu privire la perioada in care se realizeaza evaluarea.
 
...citeste mai departeNotificarea salariatului privind rezultatul propus al evaluarii
 
Salariatului i se va comunica rezultatul evaluarii in termenul prevazut pentru aceasta in contractul colectiv de munca aplicabil, sau in lipsa acestuia in regulamentul intern. In practica se utilizeaza cel mai frecvent termenul de 5 zile lucratoare, dar nu exista o prevedere legala care sa dispuna un anumit termen.
 
....Explicatii Aici
 
In orice caz, rezultatele evaluarii nu vor putea produce efecte juridice in ipoteza inc are nu au fost aduse la cunostinta salariatului, sau nu se poate face dovada faptului ca au fost aduse la cunostinta acestuia.

In plus, momentul aducerii la cunostinta salariatului a rezultatelor evaluarii este momentul din care curge termenul inca re salariatul le poate contesta. Acest termen (care poate fi tot de 5 zile lucratoare) este de asemenea prevazut in contractul colectiv  de munca aplicabil, sau in lipsa acestuia in regulamentul intern.

Pentru simplificare, mai ales in societatile cu un numar mai mic de salariati, semnatura salariatului de luare la cunostinta a rezultatelor evaluarii se poate da chiar pe Raportul de evaluare.
 
Model

Formular de luare la cunostinta

 
Prin prezenta atest faptul ca mi s-a adus la cunostinta Raportul propus de evaluare elaborat in data de ……………, de catre Comisia de evaluare numita prin Decizia ……………
 
Inteleg faptul ca rezultatele evaluarii, astfel cum sunt acestea mentionate in raportul propus de evaluare, vor putea fi utilizate intre altele, in vederea selectiei personalului
in ipoteza unei concedieri colective, respectiv vor putea intemeia o concediere pentru necorespundere profesionala.
 
Prin prezenta declar ca sunt de acord cu rezultatele evaluarii
Semnatura: .............. Data: ..............
 
respectiv
 
Contest rezultatele evaluarii
Semnatura: .................... Data: ..............
 
Motivatia si argumentele contestatiei:
..............................................................
..............................................................
 
...Evaluarea Angajatilor si Criteriile de Evaluare
 Criteriile de Evaluare: Informarea salariatului
 
Intrebare
Pot informa salariatii, la angajare, cu privire la criteriile de evaluare a salariatilor, facand doar trimitere la prevederea din Regulamentul intern care le cuprinde?

Raspuns                           
Nu. Regulamentul intern este un act unilateral al angajatorului, care tot unilateral il poate modifica oricand, cu simpla consultare a salariatilor. Contractul individual de munca este un act bilateral, fiecare clauza constituind obiectul unui acord bilateral. In plus, legea prevede faptul ca in contractul individual de munca vor fi precizate criteriile de evaluare profesionala aplicabile in firma, deci ele vor trebui precizate expres.
 
...detalii despre Evaluare gasiti Aici
 
Clauza contractuala privitoare la criteriile de evaluare a salariatilor face parte din randul celor esentiale si obligatorii, facand asadar obiectul obligatiei de informare pana cel mai tarziu la momentul incheierii contractului individual de munca.
 
Atentie

Informatiile privitoare la criteriile de evaluare a salariatilor pot face parte din randul informatiilor confidentiale, cu privire la care angajatorul si viitorul salariat pot incheia o conventie de confidentialitate, in conditiile art. 17 alin. (7) din Codul muncii.
 
Potrivit acestui text, cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate.
 
De asemenea, obiect al acestei informari il formeaza si modificarea acestor criterii, dupa ce contractul individual de munca este deja in fiinta.
 
Astfel, potrivit art. 17 alin. (5)1 din Codul muncii, orice modificare a unuia dintre elementele esentiale ale contractului individual de munca, in timpul executarii acestuia impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.
 
Altfel spus, salariatul trebuie sa fie in permanenta cunostinta de cauza cu privire la criteriile care vor fi utilizate la evaluarea sa periodica.
 
...Evaluarea Angajatilor si Criteriile de Evaluare


 

Cum sa fixati legal standarde de performanta pentru angajatii dvs. in interesul afacerii dvs.!


I.  O abordare juridica a evaluarii salariatilor

II. Stabilirea criteriilor de evaluare


1. Prin Contractul individual de munca
1.1. Informarea salariatului la angajare
1.2. Clauza de obiectiv
2. Prin Regulamentul intern
2.1. Determinarea unilaterala a criteriilor de evaluare
2.2. Informarea salariatilor
3. Prin Contractul colectiv de munca
3.1. Negocierea criteriilor de evaluare
3.2. Cercetarea prealabila
 
III. Procesul de evaluare (aspecte juridice)

1. Obiectivele evaluarii
2. Fisa de evaluare
3. Dosarul calitatii muncii
4. Erori curente
5. Modele
 
IV. Formarea profesionala

1. Clauza de formare profesionala
2. Cheltuieli si despagubiri
3. Modificarea criteriilor de performanta, în urma formarii profesionale
 
V. Consecintele juridice ale evaluarii

1. Promovare
2. Salarizare
3. Selectia salariatilor în cazul concedierii colective
4. Concedierea pentru necorespundere profesionala
 
VI. Evaluarea personalului bugetar

1. Criterii legale
1.1. Responsabilitatile postului,
1.2. Munca depusa, cantitatea si calitatea acesteia,
1.3. Importanta sociala a muncii,
1.4. Conditiile concrete în care se desfasoara munca,
1.5. Rezultatele obtinute
1.6. Cunostinte si experienta;
1.7. Complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;
1.8. Judecata si impactul deciziilor;
1.9. Influenta, coordonare si supervizare;
1.10. Contacte sii comunicare;
1.11. Conditii de munca;
1.12. Incompatibilitati si regimuri speciale.
2. Cazul functionarilor publici

Mai multe detalii aici >>>

 

Copyright © 2011 LegislatiaMuncii.ro

Va reamintim ca ati solicitat primirea acestui newsletter pe data de


 

Trimiteti si prietenilor dvstra articolele care v-au placut:

yahoo messenger email facebook twitter linkedin
 
 

Puteti urmari toate newsletterele Legislatiamuncii.ro pe:

flux rss arhiva newslettere
 
 

Daca doriti sa va dezabonati automat, click aici:

Dezabonare Automata
 

Expeditor: Rentrop&Straton , Bdul. Natiunile Unite nr. 4 , Bucuresti , Romania
Tel: 0040-212094512 , Fax: 0040213172586